Știri

În această icoană, întregul mesaj din Evanghelie despre întruparea Mântuitorului din Sfânta Fecioară Maria este surprins împreună cu alte detalii adăugate din Sfânta Tradiţie a Bisericii. Detaliile din icoană se structurează în trei registre: I. Partea superioară-aspectul teofanic şi profetic Stânga Centru Dreapta ◦îngeri slăvind pe Dumnezeu ◦raza (steaua)◦muntele (stâncile) ◦înger vestind Naşterea Domnului păstorilor aflaţi pe câmp II. Partea centrală-aspectul tainic Stânga Centru Dreapta ◦magii aducând daruri ◦Pruncul Hristos◦Maica Domnului◦peştera (ieslea)◦boul şi asinul ◦păstorii III. Partea inferioară - aspectul omenesc Stânga Centru Dreapta ◦Dreptul Iosif şezând îngândurat pe o piatră ◦diavolul deghizat într-un păstor (Thyrros) ◦moaşele Salomeea şi Zelemi îngrijind Pruncul Persoane, sensuri şi simboluri ziditoare în icoana Naşterii Domnului I. 1. Raza - arătare a Sfintei Treimi Raza unică ce coboară din semicercul aflat în partea superioară a icoanei semnificăFirea cea Unaa lui Dumnezeu, dar care ieşind din stea se împarte în trei pentru a desemna participareaCelor Trei Persoanela iconomia mântuirii. Reprezentarea iconografică asteleisugerează faptul că aceasta este mai presus de un simplu fenomen cosmic, ea fiind trimisă de către Dumnezeu să vestească magilorNaşterea cea mai presus de fire a unui Împărat Cerescşi totodată să-i călăuzească spre locul unde s-a petrecut minunea. I. 2. Munteleauster sugerează o lume neprimitoare, ostilă, lumea de după căderea în păcat a protopărinţilor Adam şi Eva și a tuturor urmaşilor lor. Stâncile ascuţite, ilustrate asemenea unor trepte, par a se uni cu cerul, indicând astfel, atât mişcarea depogorârea lui Dumnezeu la om, cât şiurcareaomului la Dumnezeu, ambele, posibile odată cu momentul Întrupării Celei de-a Doua Persoane a Sfintei Treimi. Întreg pământul pare a tresălta de bucurie. „Întreg a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu S-a depărtat Cuvântul cel necuprins; că pogorârea lui Dumnezeu n-a fost cu mutare din loc, precum nici nașterea din Fecioară primitoare de Dumnezeu..."(Acatistul Buneivestiri, Icos 8 ) „Cerul şi pământul astăzi s-au împreunat; născându-se Hristos, astăzi Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la cer s-a suit."(Vecernia Praznicului, Litie, glas 1) „Toată [...]
Fri, Dec 19, 2014
Știri Basilica.ro
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, prin Sectorul social-filantropic şi misionar, a oferit, miercuri, 17 decembrie, daruri copiilor de la Grădiniţa cu program normal din localitatea Florica, judeţul Buzău. Cu acest prilej, cei 31 de preşcolari au prezentat oaspeţilor un program artistic de colinde şi poezii, informează “Ziarul Lumina”. “Am venit în întâmpinarea acestor micuţi cu daruri, constând în articole vestimentare, jucării, fructe şi mult aşteptatele dulciuri, care le-au înveselit chipurile. Ei au primit cu multă bucurie darurile, bucurie pe care am simţit-o şi noi. Copiii sunt, de departe, cea mai fidelă oglindă a sentimentelor pe care le nutresc şi credem că prezenţa noastră în mijlocul lor reprezintă o modalitate de a-i stimula pentru a se implica mai mult în actul didactic şi, în mod deosebit, pentru a se apropia de Biserică şi de slujbele ei“, a spus pr. Gabriel Gherghe, consilier eparhial la Sectorul social-filantropic şi misionar. Tot miercuri, 17 decembrie, reprezentanţii Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul au oferit cadouri copiilor cu oportunităţi sociale şi financiare limitate, care merg la Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 din municipiul Buzău. În perioada următoare, reprezentanţi ai Centrului eparhial vor desfăşura astfel de acţiuni în mai multe şcoli, grădiniţe şi aşezăminte social-filantropice din Buzău şi împrejurimi. [...]
Fri, Dec 19, 2014
Știri Basilica.ro
S-a născut la 12 februarie 1907, în Sâncrai, judeţul Hunedoara. A urmat şcoala primară în satul natal (1911), iar liceul, mai întâi la Orăştie, apoi la Petroşani (1924). Teologia a urmat-o la Academia de la Arad (1925-1927). În 15 şi 16 aprilie 1928 a fost hirotonit preot de Mitropolitul Nicolae Bălan, pe seama parohiei din satul natal. În perioada interbelică aderă la mişcarea legionară, ocupând funcţia de şef de sector (peste mai multe cuiburi). În timpul rebeliunii legionare este prezent la Deva, ca alţi preoţi chemaţi pentru „apărarea siguranţei statului“. Din acest motiv, în mai 1941 i s-a intentat un proces în care era acuzat că în timpul rebeliunii ar fi dat ordin pentru dezarmarea jandarmilor de la postul din Crişan. La proces, părintele Timişan nu a recunoscut nimic, susţinând că totul este o înscenare, mai ales că din octombrie 1940 el nu mai deţinea nici o funcţie politică. Mai multe detalii în “Ziarul Lumina”. [...]
Fri, Dec 19, 2014
Știri Basilica.ro
„Abordarea integrată a consolidării monumentelor istorice din cretă prin tratamente bazate pe nanomateriale – un concept revoluţionar”, este numele unui proiect ce urmăreşte găsirea unei soluţii pentru salvarea de la dispariţie a bisericuţelor rupestre de la Basarabi-Murfatlar, iniţiat de o echipă amplă interdisciplinară de specialişti, cercetători şi experţi din Bucureşti, Constanţa, Mediaş. Mai multe detalii despre proiect ne-a oferit conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, în calitate de responsabil de proiect din partea Universităţii „Ovidius“, Constanţa, şi expert al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Mai multe detalii în “Ziarul Lumina”. [...]
Fri, Dec 19, 2014
Știri Basilica.ro
Cu prilejul apropierii marelui praznic al Naşterii Domnului şi ca urmare a parteneriatului educaţional dintre parohie şi şcoală, peste 150 de copii de la grădiniţele şi şcolile gimnaziale din cadrul Parohiei „Sfânta Maria“-Miron Patriarhul din Capitală au fost ieri, 18 decembrie, împărtăşiţi cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos în locaşul de cult. Copiii au primit şi câte un dar din partea parohiei şi au cântat colinde, informează “Ziarul Lumina”. Copiii de la grădiniţele şi şcolile gimnaziale au fost însoţiţi de către învăţătoare şi profesorii de religie. Deşi, iniţial, şi-au anunţat prezenţa la biserică copiii de la o singură clasă primară, ieri-dimineaţă, au fost prezenţi peste 150 de copii. După împărtăşire, copiii au primit câte un dar din partea Parohiei „Sfânta Maria“-Miron Patriarhul, iar apoi au cântat colinde. Tot ca urmare a parteneriatului dintre parohie şi şcoală, copiii de la clasele primare, care au realizat iconiţe din lut şi icoane pe sticlă cu chipul Maicii Domnului cu Pruncul în cadrul orelor de creaţie artistică, şi-au dus la biserică iconiţele pentru a fi binecuvântate. „Pe lângă manifestarea sentimentului religios, aceste activităţi religios-artistice au şi menirea de a preveni abandonul şcolar, fiindcă acestea le stimulează copiilor interesul pentru şcoală, îi învaţă lucruri frumoase şi, mai ales, îi ajută să-şi recapete încrederea în ei“, ne-a spus Elena Bianca Eftimie, învăţător la Şcoala „Petre Ispirescu“ din Bucureşti. În acest demers de a-i aduce pe copii la biserică pentru a fi împărtăşiţi, cât şi la realizarea iconiţelor, au fost alături profesorul de religie Alexandru Cuţchi şi învăţătoarele Maria Florea, Gabriela Bârsan şi Ileana Coverca, de la şcoala menţionată. „Acţiunea care s-a desfăşurat la biserica noastră este rodul colaborării mai vechi care s-a legat între noi, preoţii slujitori şi profesorii de religie, de la şcolile din cadrul parohiei. Prin derularea acestor acţiuni căutăm să-i apropiem pe copii de biserică, [...]
Fri, Dec 19, 2014
Știri Basilica.ro

Comments are closed.