Știri

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Viața și Acatistele Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, ale Sfântului Mucenic Oprea și ale Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise din Sibiel, în noua colecție de "Acatiste și Vieți de Sfinți".Acești Sfinți Mărturisitori au strălucit cu propovăduirea dreptei credințe și cu sfințenia vieții în veacul al XVIII-lea, fiind apărătorii Bisericii Ortodoxe din Transilvania, împotriva unirii ei silnice cu Roma.Cuviosul Visarion Sarai s-a născut în Bosnia, din părinți de neam român. A călătorit pe la multe locuri sfinte, și îndeosebi la Ierusalim și la Muntele Athos și a intrat de tânăr în monahism la Mânăstirea Sfântului Sava. Îndurerat de suferința românilor pentru credință, a călătorit prin Transilvania, propovăduind pretutindeni credința ortodoxă. Era primit în tot locul ca un înger din cer. Drumul lui până la Brașov a fost un adevărat alai de biruință creștină, aprinzând în sufletele celor dreptslăvitori dragostea de legea strămoșească. Pentru râvna sa în apărarea credinței ortodoxe, a fost întemnițat la Sibiu și, în cele din urmă, în fioroasa închisoare din Kufstein, unde a murit, pentru mărturisirea credinței ortodoxe.Cuviosul Mărturisitor Sofronie s-a născut în satul Cioara, din părțile Orăștiei, ca fiu al unei familii preoțești. Ucenicia în călugărie și-a făcut-o în Țara Românească. Reîntors la Cioara, a întemeiat un schit în mijlocul codrilor, învățând pe români calea mântuirii. Pentru râvna lui față de Legea ortodoxă, a fost închis în temnița de la Bobâlna. Eliberat de mulțime, Cuviosul Mărturisitor a plecat în Munții Apuseni, îndemnând pe credincioși să țină credința cea adevărată. A fost prins din nou și închis la Abrud. Eliberat încă o dată, mergea din loc în loc, ținând soboare, adică adunări, și învățând poporul: "Stricați silnica unire cu Roma, învăța [...]
Wed, Oct 22, 2014
Știri Basilica.ro
„Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit şi, fiindcă trăia între păcătoşi, l-a mutat de pe pământ“ (Înţelepciunea lui Solomon 4, 10). Sunt cuvintele Sfintei Scripturi care aduc mângâiere în aceste zile tuturor celor care plâng plecarea la ceruri înainte de vreme a părintelui Ilie Chişcari, bunul nostru coleg de la Editurile Patriarhiei Române şi iubit preot al Parohiei „Naşterea Maicii Domnului“ - Dudu 2 din Ilfov. Plecarea sa dintre noi este, uman, inexplicabilă. Dumnezeu, însă, îl ia la El pe cel care ajunge de timpuriu la o stare duhovnicească înaltă tocmai pentru ca „răutatea să nu-i schimbe mintea sa, înşelăciunea să nu-i amăgească sufletul“ (Înţel. 4, 11). Cei care l-au cunoscut pe părintele Ilie pot întrezări dincolo de aceste cuvinte sufletul lui frumos şi lumina chipului său veşnic senin. Alungând durerea cu rugăciunea, colegii de la Editurile Patriarhiei Române ne-au împărtăşit, în cuvinte de drag şi dor, bucuria de a-l fi avut coleg şi tristeţea pierderii lui din mijlocul lor. Iată câteva dintre mărturiile lor: Pr. Mihai Hau, consilier patriarhal coordonator: „Este un moment greu pentru noi, pentru cei apropiaţi, dar mai ales pentru cei rămaşi acasă. Greutatea abia acum începe, nu pentru el, cel care a plecat dintre noi, ci pentru familie. Pentru cei apropiaţi rămâne imaginea vie a iubitului lor fiu, a iubitului soţ. Înainte de toate, preotul Ilie era un om bun, care făcea lucrurile bine, iar pe oamenii buni Dumnezeu îi cheamă la El, nu-i lasă în lume. Cuprins, ca noi toţi, de avântul tinereţii, şi părintele Ilie dorea să schimbe lumea în bine, însă, cu trecerea timpului, ne dăm seama de fapt că nimeni nu poate să schimbe lumea, ci lumea ne schimbă pe noi. În calitate de colegi ai lui, la Sectorul Editurile Patriarhiei Române, avem datoria să fim alături de familia lui o perioadă [...]
Wed, Oct 22, 2014
Știri Basilica.ro
Anul 2015 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“, informează Ziarul Lumina. Se are în vedere prezentarea importanţei şi rolului marilor păstori de suflete (ierarhi, preoţi şi călugări) care, prin slujirea şi activitatea lor, au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii parohiei şi mănăstirii. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2015 ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ în şedinţa din data de 29 octombrie 2013. La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a fi concretizată la nivel local şi în fiecare eparhie această temă a anului 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în şedinţa de lucru din 29 septembrie 2014 declararea anului 2015 ca „An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“ în Patriarhia Română. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost ales datorită faptului că, prin viaţa şi activitatea sa, „s-a dovedit a fi un apărător al dreptei credinţe, un învăţător al pocăinţei, un luminător al familiei creştine şi al vieţii monahale şi un promotor al filantropiei creştine“. De asemenea, se va avea în vedere prezentarea importanţei şi rolului marilor păstori de suflete (ierarhi, preoţi şi călugări) care, prin slujirea şi activitatea lor, au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii parohiei şi mănăstirii sub toate aspectele. „În sprijinul acestei iniţiative a fost invocat şi argumentul împlinirii unui număr de ani de la evenimente importante din viaţa Bisericii Ortodoxe Române, precum şi de la proclamarea publică a canonizării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a unor sfinţi români: 130 de ani (aprilie 1885) de [...]
Wed, Oct 22, 2014
Știri Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a oficiat în seara zilei de 21 octombrie 2014, la Parohia Dudu II Naşterea Maicii Domnului, o slujbă de pomenire pentru părintele Ilie Chişcari trecut la Domnul duminică, 19 octombrie, în urma unui accident rutier. Părintele a fost depus în biserica în care a slujit, urmând ca miercurea aceasta să fie dus la Suceava, acolo unde va fi înmormântat. În cuvântul adresat celor prezenţi, Preafericirea Sa a arătat că trecerea la Domnul neaşteptată a părintelui Ilie Chişcari este o mare pierdere pentru familie, pentru parohie şi pentru Patriarhia Română. „Părintele Ilie Chişcari a fost un tânăr teolog erudit care învăţa cu multă râvnă tainele teologiei, a studiat în ţară şi în străinătate, a pregătit o teză de doctorat de 700 de pagini şi a devenit o mare speranţă pentru teologia noastră românească. A fost apreciat pentru sufletul său bun ca păstor blând, ca teolog harnic şi a fost omul cel mai de nădejde în cadrul Editurilor Patriarhiei Române, unde coordona editarea Dicţionarului Biblic Ortodox şi unde a pregătit două volume despre Sfânta Taină a Pocăinţei şi despre Sfânta Euharistie. A fost de mare nădejde şi prin faptul că a început să pregătească publicarea operei integrale a unui mare profesor de teologie de la Cernăuţi, Vasile Gheorghiu şi iată acum cât de mare este pierderea prin faptul că nu îşi poate continua lucrarea misionară, teologică, eclesială începută aici. Liturghia pentru care s-a pregătit duhovniceşte şi pentru care a pregătit predică în duminica Învierii fiului văduvei din Nain o va săvârşi în Ceruri împreună cu îngerii şi acolo se va ruga pentru toţi cei îndoliaţi şi îndureraţi, pentru soţia Emanuela, pentru fiica Irina şi pentru copilul care este aşteptat să se nască. Avem această mângâiere de la Hristos Domnul că cine a slujit Lui în rugăciune pe pământ şi [...]
Tue, Oct 21, 2014
Știri Basilica.ro
În ziua de Sâmbătă, 18 octombrie 2014, a avut loc la Madrid, întâlnirea de tineret – NEPSIS MADRID, cu tema ,,Misiunea Bisericii și apostolatul tinerilor în diaspora”, care l-a avut ca invitat special pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, după cum aflăm de la Departamentul de Tineret al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Începând cu orele 17.30, timp de o oră și jumătate, tinerii au avut ocazia să participe la mai multe activități de cunoaștere și socializare, urmate de două ateliere de discuții axate pe tema conferinței, a căror concluzii au fost prezentate tuturor participanților la finalul întâlnirii. Începând cu orele 19.00, Preasfințitul Părinte Siluan, a susținut Conferința cu tema ,,Misiunea Bisericii și apostolatul tinerilor în diaspora”. În prima parte a Conferinței, Preasfinția Sa a prezentat cadrul istoric în care s-a format Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, precum și problemele cu care s-au confruntat și se mai confruntă și azi tinerii ortodocși români din Ungaria. În cea de-a doua parte, Preasfinția Sa a răspuns la întrebările tinerilor, subliniind faptul că, doar printr-o participare activă la viața Bisericii, tinerii din diaspora pot rămâne nevătămați față de provocările societății secularizate în care trăiesc și pot deveni adevărați mărturisitori ai credinței. Acest eveniment face parte din șirul întâlnirilor de tineret organizate de Departamentul Cultural și de Tineret al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, cu începere din luna aprilie a acestui an, în cadrul Protopopiatului Comunității de Madrid, și are ca scop crearea de modalităţi unde tinerii acestei Comunități să se poată întâlni, cunoaşte, relaţiona şi dialoga în direcția apropierii lor de Biserică și de valorile tradiționale ale poporului român. [...]
Tue, Oct 21, 2014
Știri Basilica.ro

Comments are closed.