Știri

Biserica Ortodoxă cinsteşte, anul acesta, la 1 iunie, Sfânta Treime. Cu ocazia acestei mari sărbători, în cele ce urmează vă prezentăm un articol intitulat Sfânta Treime - modelul desăvârşirii spirituale, publicat în Ziarul Lumina din data de 16 iunie 2008: În fiecare an, în prima zi după Rusalii, sărbătorim Sfânta Treime. Această sărbătoare a fost aşezată imediat după Pogorârea Sfântului Duh, când se descoperă oamenilor şi a treia Persoană a Sfintei Treimi, pentru a arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică a Tatălui, prin hotărârea şi făgăduinţa Răscumpărării, a Fiului, prin Patimi şi Înviere, şi a Duhului Sfânt, prin venirea Sa la Cincizecime. Iconografia ortodoxă a surprins artistic şi spiritual imaginea revelată a Sfintei Treimi. Învăţătura despre Sfânta Treime este fundamentul credinţei creştine. Această taină a Fiinţei divine depăşeşte raţiunea umană, dar fiind descoperită oamenilor prin grija lui Dumnezeu, ea este primită prin credinţă. Încă din rai, omul a putut să se bucure de iubirea infinită care leagă cele trei Persoane divine: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Modelul suprem de viaţă, pe care ni-l oferă Sfânta Treime, este principiul după care a fost creată întreaga lume. Ne putem desăvârşi spiritual numai dacă urmăm acest model de iubire şi de trăire. Deoarece la Cincizecime se descoperă oamenilor şi a treia Persoană a Sfintei Treimi, Biserica a stabilit o zi de cinstire deosebită a Sfintei Treimi. Această zi a fost aleasă imediat după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, pentru a arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică a Tatălui prin hotărârea şi făgăduinţa Răscumpărării, a Fiului prin Patimi şi Înviere şi a Duhului Sfânt prin venirea Sa la Cincizecime. Laudă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh După Pogorârea Sfântului Duh s-a întemeiat prima comunitate creştină şi a luat fiinţă Biserica văzută. Biserica în care este prezent Iisus Hristos [...]
Mon, Jun 01, 2015
Știri Basilica.ro
Sărbătoarea Sfintei Treimi este ziua când Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române se află în sărbătoare - două dintre componentele sale, radioul și televiziunea, purtând numele TRINITAS. Radio TRINITAS este postul de radio al Patriarhiei Române și funcționează în temeiul art. 161 și 167 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, potrivit principiilor formulate în Statutul de organizare și funcționare al Centrului de Presă "BASILICA". Prin activitatea sa misionară, Radio TRINITAS contribuie la o mai bună cunoaștere a valorilor și frumuseților credinței ortodoxe, cultivă comuniunea ortodoxă între eparhii, parohii, mănăstiri, școli de teologie, instituții culturale și sociale, asigură un liant spiritual între românii din țară și cei din diaspora, contribuie la păstrarea și promovarea identității și spiritualității creștin-ortodoxe și românești în relație cu alte Biserici și popoare în context european. Postul de radio TRINITAS a fost înființat în anul 1996, din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, în perioada respectivă Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Prima emisiune difuzată de Radio TRINITAS, în seara zilei de 17 aprilie 1998, Sfânta și Marea Vineri din acel an, a fost transmisiunea directă a slujbei Prohodului Domnului, de la Catedrala mitropolitană din Iași. După entuziasmul începutului, a urmat o perioadă de maturizare și consolidare instituțională, atât în privința echipei redacționale cât și a mijloacelor tehnice și a suportului financiar necesar pentru desfășurarea activității. Deși un post de radio bisericesc, Radio TRINITAS s-a dezvoltat mereu în direcția simbiozei dintre cult și cultură, prin cultivarea valorilor creștine în conștiința civică și prin promovarea valorilor culturale românești în context european și universal. Cu emisie 24 de ore din 24, Radio TRINITAS s-a afirmat ca o voce distinctă și apreciată în universul mediatic românesc. Fondul bisericesc, cultural-misionar și educativ al emisiunilor a fost împletit cu modul de abordare echilibrat, prietenos și [...]
Mon, Jun 01, 2015
Știri Basilica.ro
Sărbătoarea Sfintei Treimi este ziua când Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române se află în sărbătoare - două dintre componentele sale, radioul și televiziunea, purtând numele TRINITAS. În fiecare an, sunt două momente festive în care se reunesc Ia masa recunoștinței și a comuniunii toți ostenitorii Centrului de Presă BASILICA: sărbătoarea Sfintei Treimi (a doua zi de Rusalii) și 27 octombrie, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, Ocrotitorul Bucureștilor, aniversarea datei de înființare a Centrului. Publicațiile LUMINA: cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și revista de actualitate bisericească Vestitorul Ortodoxiei sunt parte integrantă a Centrului de Presă "BASILICA". Lansat ca noutate publicistică de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei, la Iași, în ziua de 7 februarie 2005, primul cotidian creștin din România și, până în prezent, singurul cotidian creștin ortodox din lume, Ziarul Lumina a cunoscut la București o evoluție ascendentă, în plan editorial și tipografic, precum și în privința difuzării către cititori. De asemenea, din 16 octombrie 2005, apare Lumina de Duminică, ediția "de week-end" a ziarului. Săptămânalul de spiritualitate și atitudine creștină este dedicat cititorilor care, în ziua de duminică, se apleacă asupra unor subiecte de spiritualitate creștină, altfel decât în cursul săptămânii. În cursul lunii noiembrie 2007, s-a constituit nucleul redacțional de la București, în spațiile puse la dispoziție de Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Echipa redacțională a crescut în anii următori, prin mutarea în Capitală a unor angajați de la redacția ieșeană, precum și prin cooptarea unor jurnaliști cu experiență și a unor tineri entuziaști, dornici să se implice în misiunea Bisericii prin presa scrisă. După consolidarea echipei editoriale de la București și intensificarea cooperării cu toate centrele eparhiale din țară, s-a conturat ideea publicării unei ediții naționale a ziarului, sintetică și cuprinzătoare, precum și adăugarea unor ediții [...]
Mon, Jun 01, 2015
Știri Basilica.ro
Sărbătoarea Sfintei Treimi este ziua când Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române se află în sărbătoare - două dintre componentele sale, radioul și televiziunea, purtând numele TRINITAS. În anul 2007, în Biserica Ortodoxă Română se folosea deja de multă vreme puterea cuvântului mijlocit prin intermediul instrumentelor de comunicare în masă, mai precis: publicațiile tipărite, radioul și spațiul on-line. În acest context, se simțea nevoia înființării unei televiziuni care să pună în valoare bogăția vizuală imensă a Ortodoxiei românești, în măsură să completeze instrumentarul de misiune al Bisericii. Televiziunea TRINITAS a fost anunțată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel încă din cuvântarea de întronizare, la 30 septembrie 2007. Câteva săptămâni mai târziu, la 27 octombrie 2007, TRINITAS TV a fost inaugurat, în urma unui efort substanțial și susținut. Susținerea venită din partea Patriarhului României a continuat prin implicarea nemijlocită a Preafericirii Sale în etapele de formare a grilei de programe, a dotărilor tehnice, de echipare a studioului și de formare a echipei redacționale și tehnice, precum și de identificare a surselor sustenabile de finanțare. *** Centrul de Presă BASILICA a fost înființat la inițiativa, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în data de 27 octombrie 2007, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor și are următoarele componente: - postul de Radio TRINITAS, care a fost înființat în 1996 și a început să emită la 17 aprilie 1998 - Ziarul Lumina, care a apărut pentru prima dată la 7 februarie 2005 - postul de Televiziune TRINITAS, care emite din 27 octombrie 2007 - Agenția de știri BASILICA, care a fost înființată la 27 octombrie 2007 și a început să își desfășoare activitatea de la Sărbătoarea Sfintei Treimi din 16 iunie 2008 - Biroul de presă al Patriarhiei Române, înființat după 1990 și [...]
Mon, Jun 01, 2015
Știri Basilica.ro
Sărbătoarea Sfintei Treimi este ziua când Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române se află în sărbătoare - două dintre componentele sale, radioul și televiziunea, purtând numele TRINITAS. În fiecare an, sunt două momente festive în care se reunesc Ia masa recunoștinței și a comuniunii toți ostenitorii Centrului de Presă BASILICA: sărbătoarea Sfintei Treimi (a doua zi de Rusalii) și 27 octombrie, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, Ocrotitorul Bucureștilor, aniversarea datei de înființare a Centrului. Agenția de știri "BASILICA" a Patriarhiei Române are rolul de a prezenta, sub forma știrilor și a documentelor de presă, instituțiile, activitățile și atitudinile Bisericii Ortodoxe Române în diferitele probleme actuale. Selecționarea și sistematizarea știrilor se face în concordanță cu principiile moralei creștine și cu normele deontologiei jurnalistice. Agenția de știri își întemeiază lucrarea pe vocația originară a Bisericii de a transmite lumii Vestea cea Bună a mântuirii în Hristos. Într-o societate dominată de comunicare, de supra-informare, supra-producție și ispita supra- consumului, informația religioasă are rolul de a reaminti oamenilor că pot deveni mai buni și pot fi mai fericiți nu doar prin multiplicarea volumului de informații ci, mai degrabă, prin asumarea unui discernământ informațional din care să înțeleagă modul cum se îmbină în derularea faptelor de viață prezența harului divin și libertatea umană. Agenția a fost înființată la inițiativa, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, 27 octombrie 2007, ca parte integrantă a Centrului de Presă "BASILICA" al Patriarhiei Române. Lansarea oficială a Agenției de știri "BASILICA" s-a făcut în data de 16 iunie 2008, la sărbătoarea Sfintei Treimi, având ca motto: "Vestea bună împărtășită tuturor". Știrile și informațiile sunt organizate sub formă electronică pe site-ul www.basilica.ro și cuprind date referitoare la viața bisericească din țară și din străinătate: [...]
Mon, Jun 01, 2015
Știri Basilica.ro

Comments are closed.